Prijevodi općih i stručnih tekstova

Prijevodi općih i stručnih tekstova (neovjereni prijevodi) ne sadrže ovjeru sudskog tumača. Najčešće se prevode i dostavljaju u elektroničkom (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, PDF i dr.) ili papirnatom obliku. Format se dogovara direktno s klijentom.

Neovjereni prijevodi najčešće se izrađuju za tekstove kao što su: brošure, katalozi, uputstva za uporabu, knjige, seminari, dopisi, jelovnici, turistički vodiči, leci, životopisi, diplomski i magistarski radovi, recenzije, tehnički tekstovi (strojarstvo, arhitektura, metalurgija i sl.), ugovori, garancije te stručni tekstovi iz područja ekonomije, prava, medicine, zaštite okoliša i dr.)