Prijevodi s ovjerom sudskog tumača

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača pripadaju kategoriji prijevoda koji imaju pravnu valjanost i koji su ovjereni od strane ovlaštenog sudskog tumača ( kao npr.: rodni i vjenčani listovi, svjedodžbe, diplome, prijepisi ocjena, financijska izvješća te pravni, sudski i tehnički dokumenti koji zahtijevaju ovjeru od strane nadležnih organa i dr.).