Lektura i korektura tekstova

Lektura teksta podrazumijeva stilsku i jezičnu obradu teksta: dakle, ispravljanje gramatičkih i pravopisnih pogrešaka te stilsku doradu.

Za razliku od lekture, korektura teksta uključuje ispravljanje tiskarskih pogrešaka te ispravljanje i doradu pojedinih nerazumljivih dijelova teksta. Stoga je u nekim slučajevima brže i jeftinije napraviti novi prijevod nego izvršiti korekturu postojećeg prijevoda.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve upite u vezi s lekturom i korekturom tekstova, kako bismo Vam pomogli u odabiru najkvalitetnijeg i najisplativijeg rješenja.