Opći uvjeti poslovanja

Članak 1.

Opće odredbe

1.1. Općim uvjetima poslovanja uređuje se pravni odnos između tvrtke EVORION MEDIJI j.d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Letovanićka 32, 10000 Zagreb, OIB: 36288830131, MBS: 4122399 (u daljnjem tekstu: "Izvršitelj") i Naručitelja usluga (u daljnjem tekstu: "Naručitelj").

1.2.  Naručiteljem se smatra svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje usluge od Izvršitelja.

1.3.  Opći uvjeti primjenjuju se na sve usluge koje pruža tvrtka EVORION MEDIJI j.d.o.o. te se odnose na usluge prevođenja, lekture i korekture tekstova te poduke stranih jezika.

1.4.  Narudžbom usluga Naručitelj prihvaća sve odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja.

1.5.  Ponude izdane od strane tvrtke EVORION MEDIJI j.d.o.o. smatraju se obvezujućim ukoliko je Naručitelj po primitku ponude bilo elektronički - putem e-mail poruke, pisano ili usmenim putem potvrdio narudžbu usluge.

 

Članak 2.

Prava i obveze Izvršitelja

2.1.  Izvršitelj se obvezuje da će sve dogovorene obveze izvršiti profesionalno, savjesno i uz pridržavanje zadanih rokova.

2.2.  U slučaju nemogućnosti ispunjenja dogovorenih obveza, Izvršitelj se obvezuje da će u što kraćem roku o tome obavijestiti Naručitelja.

2.3.  Izvršitelj se obvezuje da podatke i materijale dobivene od Naručitelja neće davati na uvid niti prosljeđivati trećim osobama. Na zahtjev Naručitelja, Izvršitelj se obvezuje izdati Initiates file downloadIzjavu o čuvanju tajnosti podataka koja sadržava potpis i pečat Izvršitelja.

2.4.  Izvršitelj nije odgovoran za promjene u broju znakova ili izgledu i rasporedu slika, grafikona i tablica nastalih izvršenim prijevodom ili lekturom/korekturom teksta, osim ako to nije posebno dogovoreno s Naručiteljem i potvrđeno u pisanom obliku. 

2.5.  Izvršitelj ima pravo posebno zaračunati i naplatiti sve tekstove koji nisu prethodno potvrđeni od strane Naručitelja u pisanom obliku, a dostavljeni su Isporučitelju na prijevod/lekturu/korekturu.

2.6.  Izvršitelj se obvezuje da će izvršeni prijevod/lekturu/korekturu teksta isporučiti u elektroničkom formatu (putem e-maila ili Skype-a) ili na način koji je dogovoren s Naručiteljem (u papirnatom formatu ili na CD-u).

 

Članak 3.

Prava i obveze Naručitelja

3.1. Naručitelj se obvezuje navesti svoje osobne podatke i/ili podatke o tvrtci prilikom narudžbe usluge u svrhu isporuke i naplate dogovorene usluge te se smatra odgovornim za njihovu točnost i istinitost.

3.2. Ukoliko se radi o hitnom prijevodu/lekturi/korekturi, Naručitelj je dužan o tome obavijestiti Izvršitelja u pisanom obliku prije potvrde narudžbe.

3.3. Naručitelj se obvezuje prije same potvrde narudžbe, a u skladu s Člankom 2.4. ovih Općih uvjeta poslovanja, pismeno potvrditi ukoliko želi zadržati postojeće formatiranje teksta (slike, grafikoni, tablice itd.). Za eventualne promjene u broju znakova i formatiranju teksta (a time i cijeni usluge) nastale u procesu prevođenja, Naručitelj se neće smatrati odgovornim.

3.4.  Ukoliko Naručitelj nije zadovoljan kvalitetom izvršenog prijevoda/lekture/korekture, dužan je u što kraćem periodu, odnosno najkasnije 10 radnih dana od primitka dogovorenog materijala o tome obavijestiti Izvršitelja u pisanom obliku. Izvršitelj će u tom slučaju procijeniti opravdanost žalbe i u dogovoru s Naručiteljem po potrebi izvršiti potrebne izmjene bez dodatne naknade.

 

Članak 4.

Cijene i uvjeti plaćanja

4.1.  Usluge se naplaćuju prema važećem cjeniku Izvršitelja ili prema cijeni koja je pismenim putem dogovorena s Naručiteljem.

4.2. Obračunska jedinica za pisani prijevod/lekturu/korekturu je 1 autorska kartica koja sadrži 1500 znakova s prazninama (eng. Characters with Spaces).

4.3.  Naručitelj je dužan dostaviti tekst za prijevod na uvid, kako bi Izvršitelj mogao izvršiti točnu procjenu troška prijevoda i izdati službenu ponudu. Ovisno o kombinaciji jezika sa i na koje se prevodi, moguće su razlike u cijeni od one navedene u Cjeniku. Izvršitelj će u službenoj ponudi navesti cijenu prijevoda/lekture/korekture, kao i uvjete isporuke i načine plaćanja te popuste na količinu.